Samenvatting

Samenvatting

Het saldo van 2e Tussentijdse rapportage 2019 vertoont een nadelig saldo van € 2.824.330.
De belangrijkste nieuwe mutaties die in deze rapportage tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:

  • Jeugdzorg € 700.000 nadeel
  • BTW sportbudgetten € 223.700 nadeel
  • Centraal Personeelsbudget € 1.000.000 nadeel
  • Nieuwe CAO gemeenten € 200.000 nadeel.

Bij de programma's en het overzicht mutaties per prestatiedoel kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.

Progr. Nr

Programma

Wijziging

1

Deelname aan de samenleving

N

-1.554.900

2

Bereikbaarheid en mobiliteit

N

-30.000

3

Bedrijvigheid

0

4

Stad, dorp en landschap

V

25.000

5

Wonen

0

6

Klimaat en duurzaamheid

0

7

Beheer en onderhoud

N

-83.700

8

Inwoner en bestuur

N

-29.000

9

Financiën

N

-1.151.730

Totaal wijzigingen

N

-2.824.330

(N = Nadeel / V = Voordeel)

ga terug