Financiële positie

Financiële positie

Het saldo van 2e Tussentijdse rapportage 2019 vertoont een nadelig saldo van € 2.824.330.
De belangrijkste nieuwe mutaties die in deze rapportage tot een nadelig resultaat leiden, hebben betrekking op:

  • Jeugdzorg € 700.000 nadeel
  • BTW sportbudgetten € 223.700 nadeel
  • Centraal Personeelsbudget € 1.000.000 nadeel
  • Nieuwe CAO gemeenten € 200.000 nadeel.

Bij de programma's en het overzicht mutaties per prestatiedoel kunt u alle mutaties per prestatiedoel terugvinden.

In het volgende overzicht zijn de gevolgen van de opgenomen budgetmutaties gerecapituleerd.

.

Saldo begroting 2019, besluit 08-11-2018

N

-344.500

Amendement jongerenraad PB 2019

N

-1.500

Gevolgen septembercirculaire 2018

N

-25.000

1e tussentijdse rapportage 2019

N

-1.976.300

Meicirculaire 2019

V

154.000

Correctie meicirculaire 2019. Het bedrag van de bommenregeling was al verantwoord in de jaarrekening 2018.

V

182.000

Saldo begroting 2019 na 1e turap 2019 en meicirc 2019

N

-2.011.300

Bijstelling i.v.m. 2e tussentijdse rapportage 2019

N

-2.824.330

Totaal begroting inclusief bijstelling 2e turap 2019

N

-4.835.630

ga terug