8. Inwoner en bestuur

8. Inwoner en bestuur

8.1 Veiligheid

Realisatie

Budget

8.1.1 Brandweerzorg, ambulancezorg  en rampenbestrijding

8.1.2 Veilige woon- en leefomgeving

8.1.3 Beperken overlast

8.2 Communiceren met inwoners

Realisatie

Budget

8.2.1 Interactie met inwoners en andere partners

8.2.2 Communiceren van besluiten

8.2.3 Leefbaarheid en wijkplatforms

8.3 Klantgerichte  dienstverlening

Realisatie

Budget

8.3.1 Kwaliteit van dienstverlening

8.4 Goed bestuur

Realisatie

Budget

8.4.1 Integriteit bestuur en organisatie

8.4.2 Publieke verantwoording

8.4.3 Organiseren verkiezingen

8.4.4 Bestuurlijke samenwerking

Toelichting budget

Eindafrekening 2018 Intergemeentelijke subsidiebureau IGSG5 € 29.000 nadeel (incidenteel)
In de jaarrekening 2018 hebben we op basis van de voorlopige eindafrekening van het intergemeentelijk subsidiebureau IGSG5 onze bijdrage van bijna € 189.000 over 2018 opgenomen. De definitieve eindafrekening komt ongeveer € 29.000 hoger uit. Dit hebben we niet meer in de jaarrekening 2018 kunnen verwerken. De hogere bijdrage aan het subsidiebureau is het gevolg van het door hen ingeschakelde gespecialiseerde subsidiebureau Hezelburg. In de voorlopige afrekening waren niet alle kostenelementen meegenomen. De kosten van het subsidiebureau worden verdeeld op basis van het zogenaamde subsidieresultaat.

ga terug