Verstrekkingen sociaal domein

Verstrekkingen sociaal domein

Managementinformatie t.b.v. 2 e tussentijdse rapportage 2019

Wmo

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Begeleiding Pgb

25

27

26

25

26

26

25

30

aantal voorzieningen

32

33

32

32

33

31

30

Begeleiding Zin

393

394

401

406

409

407

412

430

aantal voorzieningen

549

553

570

583

589

588

591

Hulp bij het huishouden Pgb

55

57

55

55

55

55

55

55

Hulp bij het huishouden Zin

938

948

1047

1070

1084

1090

1100

1150

Forfaitair vervoer

8

9

8

7

7

7

7

10

Vervoerspas Cvv

1001

1012

1026

1036

1036

1045

1050

1075

In de tabel is het aantal maatwerkvoorzieningen opgenomen. Een inwoner kan meerdere voorzieningen hebben. Dit kunnen vormen van individuele begeleiding zijn, bijvoorbeeld hulp bij het aanbrengen van dagelijkse structuur. Daarnaast kan diezelfde inwoner begeleiding in groepsverband ontvangen, bijvoorbeeld een vorm van dagbesteding.

De toename in klanten/voorzieningen is te verklaren door de introductie van het abonnementstarief op 1 januari 2019. De afname van de stijging in de laatste maanden is gedeeltelijk toe te schrijven aan het oplopen van de wachtlijst.

Aantal verstrekkingen  t/m

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Scootmobielen

7

15

24

32

50

56

68

110

Rolstoelen

13

16

24

34

44

53

61

100

Woonvoorziening < € 20.000

14

29

47

62

71

76

80

130

Woonvoorziening > € 20.000

0

0

0

0

0

0

0

2

Jeugdzorg

Aantal klanten              (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Jeugdzorg Pgb

14

13

12

13

13

13

14

15

aantal voorzieningen

15

14

13

14

14

14

16

Jeugdzorg Zin

941

958

981

997

995

977

946

1000

aantal voorzieningen

1351

1409

1430

1457

1461

1434

1378

Veel  jeugdzorgvoorzieningen zijn vergelijkbaar met de Wmo-voorzieningen Begeleiding, met dat verschil dat ze specifiek zijn ingericht voor kinderen en jongeren tot 18 jaar (of in het geval van verlengde jeugdzorg nog iets langer).

In de bovenstaande tabel is te zien dat het aantal klanten licht daalt. Dit is een verschijnsel dat ieder jaar in de vakantiemaanden optreedt. Na de vakantie zien we dan weer een sterkere stijging, waarbij de daling weer teniet wordt gedaan. We gaan er in de prognose daarom van uit dat dit verschijnsel ook dit jaar zal optreden. Daarnaast is de daling in de laatste maanden gedeeltelijk toe te schrijven aan het oplopen van de wachtlijst.

Uitkeringen

Aantal klanten BUIG   (ultimo)

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Participatiewet

453

451

448

450

443

443

445

442

Ioaw

56

57

57

57

55

56

55

55

Ioaz

3

3

3

3

3

3

4

4

Bbz startende ondernemers

1

1

1

1

1

1

1

1

Aantal aanvragen  t/m

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Participatiewet

14

34

50

68

79

92

106

160

Ioaw

3

5

5

8

9

9

9

20

Ioaz

0

0

0

0

0

0

1

1

Bbz startende ondernemers

0

0

0

0

0

0

0

2

Toekenningen  (instroom)  t/m

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Participatiewet

 15

17

26

41

49

57

 70

108

Ioaw

 1

2

3

3

4

5

 5

9

Ioaz

0

0

0

0

0

0

2

2

Bbz startende ondernemers

0

0

0

0

0

0

0

0

Beëindigingen  (uitstroom) t/m

jan.

feb.

mrt.

apr.

mei.

jun.

jul.

Prognose 2019

Participatiewet

4

17

31

45

52

63

69

120

Ioaw

0

1

1

4

4

5

6

10

Ioaz

0

0

0

0

0

1

1

1

Bbz startende ondernemers

0

0

0

0

0

0

0

2

Er is nog geen volledige aansluiting tussen de saldi en de in-en uitstroom. Er zijn nu nog kleine verschillen zichtbaar. Voor de volgende Tussentijdse Rapportage is het systeem zodanig ingericht dat de aansluiting goed is.

ga terug