6. Klimaat en duurzaamheid

6. Klimaat en duurzaamheid

6.1 Duurzaam gedrag inwoners

Realisatie

Budget

6.1.1 Duurzaam gedrag

6.1.2 De gemeente geeft het goede voorbeeld

6.2 Vernieuwende duurzame initiatieven

Realisatie

Budget

6.2.1 Bevorderen duurzame energieproductie

Toelichting budget

Bevorderen duurzame energieproductie (budgetneutraal)
Het nog beschikbare bedrag van € 10.670 (bestemmingsreserve duurzaamheid) wordt ingezet voor de voorbereiding van een nieuw beleidskader. Dit is nodig vanwege het tempo van nieuwe ontwikkelingen binnen dit thema. De voorbereiding start in (september) 2019. Dit betreft een budgetneutrale wijziging.

6.3 Versterken biodiversiteit

Realisatie

Budget

6.3.1 Stimuleren biodiversiteit

ga terug