2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2. Bereikbaarheid en mobiliteit

2.1 Bereikbaarheid

Realisatie

Budget

2.1.1 Aanleg wegen en fietspaden

Toelichting budget

Planvoorbereiding GMP-projecten € 30.000 nadeel (incidenteel)
In de kadernota 2020 is gemotiveerd dat de planvoorbereiding van GMP-projecten alleen voortvarend kan worden opgepakt als het budget voor voorbereidingskosten wordt verruimd (van jaarlijks 30.000 naar 50.000). Gezien alle maatregelen uit GMP en college-uitvoeringsprogramma verwachten we ook voor het lopende jaar een overschrijding van € 30.000 (totale voorbereidingskosten in 2019 zijn dan € 60.000). Deze overschrijding betreft het opstellen van nieuwe parkeernormen en diverse verkeerstellingen in verband met de verkeersveiligheid (o.a. tellingen op dijkwegen).

2.1.2 Verbeteren doorstroming

2.1.3 Parkeermogelijkheden

2.2 Veilig en duurzaam verkeer

Realisatie

Budget

2.2.1 Veiligheid wegen en fietspaden

2.2.2 Verkeersdruk in de kernen

2.2.3 Veilige schoolomgevingen

2.2.4 Fietsen en OV-gebruik

ga terug